MR

De medezeggenschapsraad (MR)

Volgens de wettelijke regeling heeft De Brug een medezeggenschapsraad (MR).Deze raad bestaat momenteel uit de volgende personen.

Namens de ouders:

Mevrouw Monique van Wingaarden (t/m januari 2023)

Mevrouw Melanie Takken

Mevrouw Carola van der Meijden

Namens het personeel:

Mevrouw Ellemieke Pots (voorzitter)

Mevrouw Saskia Huijs (secretaris)

 

Ongeveer eens per 6 tot 8 weken komen de leden van de MR bijeen op school. We vergaderen maximaal een uur.

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid op school te maken hebben.
Dat betreft bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van de schoolgids, besteding van middelen, verbetering in het onderwijs, (informatie over) veiligheid op school en langdurige samenwerkingsverbanden.

 

De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris van de MR op De Brug.

Jaarkalender

OZA

Stichting Fluenta

Profi Pendi

Privacy