BR.2023-097

Schooltijden

Op De Brug werken we met een vijfdaagse schoolweek, waarbij elke schooldag om 8.45 uur begint en om 14.15 uur eindigt. De kinderen hebben ’s ochtends en ’s middags een pauze en eten tussen de middag in hun eigen groep met de leerkracht.