BR.2023-016

Onze identiteit

De Brug is een open protestants-christelijke basisschool voor speciaal onderwijs waar we in elkaar geloven en het beste in elkaar naar boven willen brengen.

We vinden het belangrijk dat kinderen de betekenis van bepaalde gebruiken en feesten kennen en openen elke dag met een verhaal uit de Bijbel of met een liedje. We vieren Pasen en Kerstmis op school, waarbij de kinderen vol trots mogen laten zien hoe mooi de tafels zijn gedekt en wat ze hebben klaargemaakt. De namen van onze groepen hebben de kleuren van de regenboog: dat past bij onze identiteit, waarbij we de verbinding zoeken met anderen en vertrouwen in de toekomst hebben.