BR.2023-085

Extra zorg en begeleiding

De Brug is geen eilandje op zich, maar een school die nauw samenwerkt met allerlei organisaties die het welzijn van je kind helpen bevorderen.

In ons zorgbeleid beschrijven we per groep hoe we de kinderen helpen om tot leren te komen en hoe we ze begeleiden qua gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet iedere leerling heeft genoeg aan deze basisaanpak. In dat geval bieden we extra individuele hulp en begeleiding.

Onderwijs-zorgarrangement (OZA)

De Brug is een van de weinige scholen in de omgeving met een OZA-groep. Kinderen tussen de 4 en 7 jaar krijgen in deze groep extra begeleiding. Als school werken we daarbij nauw samen met jou als ouder en met hulpverleners zoals pedagogische medewerkers, gedragsdeskundigen, gezinsbegeleiders en schoolpsychologen. Om voor de OZA-groep in aanmerking te komen, zijn wel een indicatiestelling van de gemeente Vianen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.