BR.2023-009

Samen met ouders

Als ouder en/of verzorger ben je onze partner in de opvoeding. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jouw kind.

De Brug heeft een groot netwerk en dat maakt onze school uniek. Van opvoedondersteuners tot speltherapeuten en van kinderfysiotherapeuten tot het Sociaal Team Vianen; deze experts zijn er om je te helpen. Ze geven informatie en ondersteuning en denken mee over mogelijkheden en passende oplossingen.

De ontwikkeling van je kind

Tijdens het schooljaar zijn er drie ontwikkelgesprekken, waarin we samen met jou en je kind praten over de leerdoelen en over hoe het gaat. We plannen en volgen de ontwikkeling van je kind door middel van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit geeft jou als ouder ook zicht op hoe het met je kind gaat. Wil je ook eens een kijkje komen nemen in de groep? Er zijn twee vaste inloopmomenten per schooljaar, waarin we de ouders laten zien aan welk gezamenlijk project we werken. De inloopmomenten worden via de Parro-app en via onze jaarplanning gecommuniceerd. Via de Parro-app stuurt de leerkracht je ook foto’s en activiteiten uit de groep. Uitgebreidere berichten ontvang je via de mail.