BR.2023-088

Voor het eerst naar De Brug

Voor het eerst naar school of van een andere school naar die van ons: het is altijd spannend. Daarom mag je kind eerst komen wennen in de groep en kennismaken met de leerkracht en de andere kinderen.

Ieder kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Sommige kinderen beginnen als ze 4 jaar zijn op De Brug, andere kinderen komen op onze school als ze in het reguliere onderwijs moeite hebben om zich staande te houden. Als er voor je kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor De Brug is afgegeven, dan ben je van harte welkom om te komen kennismaken.