BR.2023-084

Een passende groep voor ieder kind

In het speciaal basisonderwijs hebben kinderen vaak iets meer tijd nodig in de onderbouw en gaan de ontwikkelingen in de bovenbouw wat sneller. Op De Brug doet elke groep recht aan de leerontwikkeling en het niveau van de leerlingen.

Wat kunnen we van jouw kind vragen? Moeten alle kinderen op een bepaalde leeftijd kunnen lezen of mogen ze er ook ietsje langer over doen? Bij de plaatsing in een groep kijken we eerst naar de leeftijd, maar hebben we ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de combinatie met de andere kinderen in de groep. In elke groep bieden we een rijke leeromgeving die past bij de belevingswereld van de leerlingen.