BR.2023-125

Een rijke leeromgeving

Ieder kind heeft talent en onze verwachtingen zijn hooggespannen. We willen dat alle kinderen goed in hun vel zitten, maar dagen ze ook uit om onderzoekend en nieuwsgierig te zijn.

Hoe komt jouw kind tot leren? Wat gaat al goed en wat kan beter? De leerkrachten op De Brug gebruiken allerlei werkvormen en methodes om aan te sluiten bij de belevingswereld van je kind. Zo bereiden ze alle leerlingen voor op het voortgezet onderwijs en hun toekomstige plek in de maatschappij.

De lat ligt hoog

Je kind krijgt uiteraard de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen en leert natuurlijk ook meer over natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast is er aandacht voor creatieve vakken zoals muziek, tekenen, kunst, cultuur en gymnastiek. De lat ligt hoog, want we streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs. Veel kinderen die De Brug verlaten, lukt dat.