BR.2023-070

Een veilige plek voor je kind

Ieder kind heeft talent, daar geloven we op De Brug in. In een veilige leeromgeving zorgen we ervoor dat de leerlingen goed in hun vel zitten en het beste uit zichzelf kunnen halen.

De Brug is een kleine, rustige en christelijke school voor leerlingen die behoefte hebben aan meer ondersteuning dan gemiddeld. Dat kunnen kinderen zijn met een extra zorgvraag, met behoefte aan gedragsondersteuning en/of ondersteuning bij leren. Op De Brug bereiden we alle leerlingen voor op hun plek in de maatschappij en de rol die ze daarin gaan spelen.

Veel structuur

Rust en veiligheid vormen de basis van ons onderwijs. Onze leerkrachten bieden veel structuur, waardoor de kinderen elke schooldag weten waar ze aan toe zijn. We vinden het belangrijk dat jouw zoon of dochter zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Dat geeft zelfvertrouwen en plezier, en dat hebben alle kinderen nodig om tot leren te komen en hun talenten te ontwikkelen.