BR.2023-029

Missie en visie

Je veilig voelen is de basis voor ontwikkeling. Daarom is onze benadering positief en versterken we wat al goed gaat.

Op De Brug bereiden we alle kinderen voor op hun plek in de maatschappij. We geven ze kennis en 21e-eeuwse vaardigheden mee, bevorderen hun zelfstandigheid en leren ze kritisch om te gaan met informatie. Ook leren we ze wat hun eigen sterke en zwakke kanten zijn. We werken aan een brede en optimale ontwikkeling van alle kinderen, zodat ze op een sociaal acceptabele manier met anderen kunnen omgaan, passend bij onze samenleving.